Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

24 maja 2018
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
13 marca 2017
Korzystając z doświadczenia w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi, nabytego w

Dogłębna analiza prawna każdego problemu, gotowość podejmowania spraw żmudnych i czasochłonnych.

Umów się już dziś.

 

Zadzwoń do nas:

+48 603 760 022

Kancelaria Radcy Prawnego

Marcin Deja

Aktualności / BLOG

Korzystając z doświadczenia w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi, nabytego w toku obsługi prawnej COMP S.A., Kancelaria rozpoczęła świadczenie usług w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorców, na których obowiązujące przepisy podatkowe nakładają takowe obowiązki. 

Dokumentacja podatkowa dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi to podstawowy materiał dowodowy w trakcie kontroli cen transferowych, która właściwie sporządzona znacząco obniża ryzyko finansowo – podatkowe podatnika.

Wraz z początkiem  roku  2017 zaczęły  obowiązywać nowe przepisy o dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi. Zmiany obejmują  nie tylko przepisy o dokumentacji, lecz większy obszar regulacji w zakresie cen transferowych. Zmieniła się definicja podmiotów powiązanych, co oznacza, że został  podwyższony próg powodujący powstanie powiązań kapitałowych pomiędzy dwoma podmiotami. Wzrósł  on z 5 proc. do wysokości 25 proc. 

Do sporządzenia dokumentacji zobowiązani będą są tylko ci podatnicy, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln EUR. Po przekroczeniu tego poziomu podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji do wszystkich transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi mających istotny wpływ na wysokość jego dochodu bądź straty.

Zgodnie z nowymi przepisami za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ ma wysokość dochodu (straty) uznaje się takie, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość co najmniej 50 tys. EUR. Ale to nie koniec – ustawodawca przewidział skalę, w której próg istotności będzie rósł wraz ze wzrostem przychodów.

U podatników, których przychody wyniosą ponad 2 mln EUR, ale mniej niż 20 mln EUR próg ten został ustalony na poziomie kwoty 50 tys. EUR, powiększonej o 5 tys. EUR za każdy 1 mln EUR przychodu powyżej 2 mln EUR.

Gdy przychody przekroczą 20 mln EUR, a nie będą większe niż 100 mln EUR, próg wyniesie 140.000 EUR, powiększone o 45 tys. EUR za każde 10 mln EUR przychodu powyżej 20 mln EUR.

Wreszcie podatnicy, których przychody przekroczą 100 mln EUR, będą musieli dokumentować tylko te transakcje, które przekroczą równowartość 500 tys. EUR.

Nie zmienił się natomiast próg, jaki stosuje się do powstania obowiązku dokumentowania umowy spółki niebędącej osobą prawną, umów wspólnego przedsięwzięcia i umów o podobnym charakterze. Pozostaje on na poziomie 50 tys. EUR, bez względu na poziom przychodów wykazywanych przez podatnika.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami podatnicy powinni przedstawić organom podatkowym dokumentację do transakcji z podmiotami powiązanymi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Nowe przepisy nie zmieniają tego terminu, ale dodają nowy. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji organ podatkowy będzie mógł wystąpić do podatnika z żądaniem przedstawienia mu dokumentacji do transakcji, które nie kwalifikują się do obowiązkowej dokumentacji. W takich okolicznościach podatnik będzie miał 30 dni od dnia doręczenia żądania na dostarczenie dokumentacji. Jednak w żądaniu organ będzie zobligowany do wskazania tych okoliczności świadczących o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji.

Rozpoczęcie usług w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych
13 marca 2017
24 maja 2018
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
13 marca 2017
Korzystając z doświadczenia w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi, nabytego w

Copyright by Law & Order

Created with WebWaveCMS