Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Deja

tel:

+48 603 760 022

e-mail:

biuro@radcadeja.pl

mdeja1@gmail.com

 

adres:

ul Partyzantów 62C
33-340 Stary Sącz

NIP 734-283-19-66

Temat
Nazwisko / Firma
E-mail
Treść
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

24 maja 2018
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
13 marca 2017
Korzystając z doświadczenia w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi, nabytego w

Dogłębna analiza prawna każdego problemu, gotowość podejmowania spraw żmudnych i czasochłonnych.

Umów się już dziś.

 

Zadzwoń do nas:

+48 603 760 022

Kancelaria Radcy Prawnego

Marcin Deja

Niniejszym informuję Pana / Panią, że w związku z wypełnieniem niniejszego formularza kontaktowego przetwarzam  Pana / Pani dane osobowe.

Administrator danych osobowych -Administratorem Pana / Pani danych osobowych będzie Marcin Deja, działający w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Marcin Deja z siedzibą w Starym Sączu 33-340, przy ul. Partyzantów 62C NIP 734-283-19-66

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • przygotowania oferty w odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie oraz wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Odbiorcy danych

Pana / Pani dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych:

 • "SKANUJ.TO" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-264, ul. Dmowskiego 14/4a  autorowi programu SKANUJ TO do prowadzenia firmy i wystawiania faktur w celu korzystania z systemu do fakturowania, w ramach którego przetwarzane są Pana / Pani dane w celu wystawienia faktury, w celu archiwizacji faktur w postaci elektronicznej (zapis w systemie),
 •  Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu przechowywania danych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej, w celu korzystania z usług Google, w szczególności Google Drive oraz Google Docs,
 • "KRAK TAX" Sp.  zo.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej  w celu świadczenia na naszą rzecz usług księgowych, w związku z którymi przetwarzane są Pana / Pani dane widoczne na fakturach,
 • ACTIVE 24 Sp. z o.o. Ul. Barkocińska 6, 03-543 Warszawa w związku z hostingiem strony www.radcadeja.pl za pośrednictwem której przesłał Pan/Pani swoje dane osobowe w celu kontaktu.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pana / Pani dane będą przekazywane do USA w związku z korzystaniem z usług Google. Odpowiednie zabezpieczenia Pana / Pani danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową a więc przez okres 5 lat kalendarzowych od końca roku w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail biuro@radcadeja.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy.

Copyright by Law & Order

Created with WebWaveCMS